Ziemie ogrodnicze.

Ziemie ogrodnicze przeznaczone są głównie jako podłoża do uprawy roślin ogrodniczych. Dzielą się na kilka rodzajów:

1. Torf – tworzony jest z resztek mchów i różnych roślin. Jest bardzo lekki oraz kwaśny, ubogi w składniki pokarmowe a także wolny od czynników chorobotwórczych. Jego główne zastosowanie to wymieniane wyżej podłoża do uprawy roślin ogrodniczych, ale także stosowany jest do mieszanek w celu ich rozluźnienia oraz zakwaszenia.

2. Ziemia darniowa – jest uzyskiwana poprzez kompostowanie kilkucentymetrowych warstw gleby z pola po roślinach motylkowych, darni z łąki lub ziemi ze znalezionych na łące kretówek. Charakteryzuje się swoją kwaskowatością oraz ciężarem. Stosowana jest do mieszanek pod niektóre rośliny doniczkowe oraz do wypełniania dołków powstałych przy sadzeniu niektórych bylin.

3. Ziemia gnojowa – jest uzyskiwana poprzez kompostowanie różnych rodzajów obornika. Posiada obojętny odczyn i jest jedną z najbardziej zasobnych w składniki pokarmowe ziem przeznaczonych do celów ogrodniczych. Dodawana jest do różnych mieszanek.

4. Ziemia kompostowa – jest uzyskiwana poprzez kompostowanie odpadków organicznych. Charakteryzuje się bogatością składników pokarmowych, a szczególnie mikroelementów. Stanowi uniwersalne podłoże do uprawy roślin.