Przemysł

Przemysł jako dział produkcji materialnej jest bardzo wymagający nawet w najdrobniejszych szczegółach. Z pewnością wielu osobom przemysł kojarzy się z potężnymi maszynami, wielkimi halami produkcyjnymi i produkcją na wielką skalę. No cóż oczywiście jest w tym sporo prawdy chociaż przemysł również może odbywać się w małych, prywatnych zakładach. W tym artykule spróbujemy opisać te drobniejsze elementy występujące w przemyśle, bez których niejednokrotnie wielkie i mniejsze produkcje mogłyby z przyczyn technicznych nigdy się nie rozpocząć. Czy to zbyt odważne stwierdzenie? Niekoniecznie, ponieważ na przykład bez małej uszczelki duża maszyna przemysłowa może nie działać, a przewód bez odpowiedniej osłony termicznej bardzo szybko mógłby się uszkodzić pod wpływem na przykład wysokiej temperatury.

Oring EPDM

Oringi są to elementy uszczelniające i choć wyglądają niepozornie to jednak mają bardzo duży wpływ na prawidłowe działanie wielu urządzeń przemysłowych. EPDM jest to terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo- propylenowo- dienowych. Oringi EPDM charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami w tak zwanej odwracalnej deformacji, oznacza to, iż pod wpływem bardzo dużych nacisków zachowują swój kształt bez przerwania ciągłości struktury. Uszczelki wykonane z EPDM są odporne na działanie wielu substancji na przykład alkoholu, kwasy mrówkowy, octowy oraz działanie promieniowania UV. Oringi EPDM nie nadają się do użytku w miejscach gdzie mogłyby mieć kontakt z olejami, smarami czy też rozpuszczalnikami organicznymi.

Osłony termiczne przewodów

Osłony termiczne na przewody wykonane są z włókna szklanego i gumy silikonowej. Stosuje się je po to aby zabezpieczyć przewody przed działaniem wysokich temperatur czy ognia. Dodatkowo osłony termiczne zabezpieczają przed działaniem smarów, olei hydraulicznych czy paliwa. Jest to bardzo ważna osłona wszelkiego rodzaju kabli które niejednokrotnie są wystawione na pracę w wysokich temperaturach właśnie i bez takiej specjalistycznej otuliny bez wątpienia uległyby zniszczeniu a co za tym idzie na pewno nie obeszło by się bez awarii.

Stanowisko montażowe

Bez stanowisk montażowych żadna produkcja nie mogłaby działać prawidłowo. Stanowiska montażowe zapewniają ciągłość pracy linii montażowych. Ułożone są szeregowo w kolejności danych etapów produkcji wyrobów i przez to skracają czas pracy. Nowoczesne technologie pozwalają tworzyć stanowiska montażowe w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę pracownikom i na przykład (co jest bardzo istotne) blaty robocze maja regulowane wysokości, aby każda osoba na takim stanowisku pracy mogła dopasować je do własnego wzrostu i potrzeb. Jest to niezwykle istotne, gdyż pracownik który czuje się komfortowo na stanowisku montażowym jest bardziej wydajny. Stanowiska montażowe powinny być właśnie konstruowane tak, aby człowiek zajmujący określone miejsce przy stanowisku bez problemu mógł regulować dane elementy pod siebie. Oczywiście bezwzględnie wszystko powinno odbywać się zgodnie z przepisami BHP.