Ile kosztuje postawienie pomnika na cmentarzu

Każde prace wykonywane na cmentarzach nie zależnie od tego czy to będą prace prowadzone na cmentarzach komunalnych czy parafialnych, wymagają zezwolenia od zarządcy. Na cmentarzach parafialnych zarządza proboszcz danej parafii. Natomiast cmentarze komunalne są w zarządzaniu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej.
Potrzebne jest zatem wydanie pozwolenia na budowę nagrobka czy pomnika, w którym jasno są opisane zasady budowy nagrobków oraz ich nieprzekraczalne wymiary, do których należy się dostosować. Koszt uzyskania takich pozwoleń kształtuje się od 100 do 1000 złotych w zależności od regionu Polski oraz wydanych decyzji zarządcy. Natomiast koszty uzyskania pozwolenia na grób z piwnicą pochówkową są wyższe – od 500 do 2000 złotych. Na niektórych cmentarzach komunalnych zarządcy wymagają również osobno pozwolenia na zamontowanie ławeczki przy nagrobku. Cena takie zezwolenia wynosi ok.100 zł i wymaga oddzielnego wydania pisma.
Niestety w Polsce nie ma prawnych uregulowań w tym zakresie, które by jednoznacznie określały zasady panujące na cmentarzach. Każdy określa sam sobie wymagania cenowe.

Pomniki cmentarne wykonywane są na ogólnych zasadach budowlanych, które określają normy i przepisy budowlane dot. Budowy budynków i wykonywania fundamentów oraz ław fundamentowych z zastosowaniem zbrojeń stalowych oraz betonu towarowego. Oczywiście nie można też przesadzać z wykonywaniem fundamentów takich jak pod budowę budynków mieszkalnych, ponieważ każdy fundament przeliczany jest na maksymalne obciążenie budowli, a w przypadku nagrobków takie duże obciążenia nie występują. Tutaj bardziej trzeba zwrócić uwagę na siły powstające przy podnoszeniu nagrobka podczas występujących mrozów oraz opadania nagrobka pod wpływem słabego lub zbyt miękkiego gruntu. Przepisy określające zakres prac wykonywania kamieniarskich w budowie pomników i nagrobków określają odrębne przepisy kamieniarskie wydane przez Polski Związek Kamieniarski, który jest prawnym podmiotem upoważnionym do określania wymogów obróbki i wznoszenia budowli z kamienia naturalnego.

Ile kosztuje pomnik

Z takim pytaniem to jest tak jakbyśmy zadali pytanie ile kosztuje samochód :))

Poniżej przedstawiamy części składowe, które mają najwyższy wpływ na cenę nagrobka.

  1. Wszystko jest uzależnione od tego jaka jest wielkość nagrobka, ponieważ każdy cmentarz ma swoje wymiary jakie musimy zachować i dostosować się.
  2. Jaki kamień zostanie wybrany do danego projektu nagrobek, ponieważ rozbieżności cenowe są bardzo duże.
  3. Jaki kształt i wzór nagrobka zostanie zaprojektowany, ponieważ pomnik przeliczany jest w ilości zużytego kamienia do danego projektu.
  4. Jaki materiał zostanie wybrany do wyłożenia na chodnikach dookoła nagrobka ponieważ rozbieżność pomiędzy kostka brukową a granitem płomieniowanym również jest spora.
  5. Liternictwo na nagrobku również znacząco wpływa na całość ceny. Można wybrać literki piaskowane, a również mosiężne gdzie cena jest parokrotnie wyższa.
  6. Dewocjonalia nagrobkowe w postaci zdjęć, ramek na zdjęcia, krzyży, różyczek, mis i wazonów mają również ogromny wpływ sięgający paru tysięcy złotych.

Zatem ciężko jest jednoznacznie określić ile będzie kosztował pomnik bez wskazania powyższych wyborów podczas zamawiania nagrobka. Określić można granice jakie trzeba będzie zapłacić za wykonanie takiego nagrobka, które wahają się od 8 do 30 tysięcy złotych. Wyjątkiem są nagrobki urnowe, które mają mniejsze zapotrzebowanie na zużycie kamienia do ich produkcji oraz materiałów budowlanych na wykonanie fundamentów, dlatego ich cena będzie znacząco niższa. 
Koszty wykonania nagrobka urnowego będą w granicach od 3 do 8 tysięcy złotych.

Ile kosztuje grobowiec

Grobowiec to rodzaj większego nagrobka często już rodzinnego mieszczącego od 3 do 6 tradycyjnych pochówków. Wykonanie grobowca o podanych parametrach i dokonanie wyceny wiąże się również z wyborem wyżej wymienionych elementów składowych. Jednak w tym przypadku zużycie kamienia naturalnego na realizację będzie największe więc i cena znacząco wyższa. Budowa takiego rozwiązania razem z wykonaniem piwnic pochówkowych z betonu wyniesie od 17 – 50 tysięcy złotych. Wszystko zależy w największym stopniu od kamienia czyli wybranego granitu oraz wzoru realizowanej inwestycji. Rozbieżności są duże tak samo jak duży wybór materiałów oraz dewocjonalia nagrobkowych, które kształtują się w równie dużej rozpiętości cenowej.


Dlatego bardzo ważną rzeczą jest przy takich inwestycjach aby wybrać rzetelnego i
solidnego wykonawcę z dobrą renomą na rynku, który zapewni pisemną umowę aby w trakcie użytkowania nagrobka czy grobowca nie wyszły niespodziewane błędy budowlano kamieniarskie. Takie błędy po ustaniu gwarancji pociągną za sobą dodatkowe koszty usunięcia wad.