Co oznacza pojęcie kosztorysu budowlanego

Decydując się na założenie własnej działalności związanej z branżą remontowo-budowlane musimy przyswoić sobie wiele pojęć związanych z naszą działalnością. Jednym z nich jest oczywiście kosztorysy inwestorskie warto przybliżyć sobie te wszystkie pojęcia, by móc sprawnie funkcjonować.

Co oznacza to pojęcie?

Pojęcie to oznacza dokument kosztowy, dzięki któremu szczegółowo ustalamy koszty wykonania prac budowlanych w całym budynku czy tylko jego części. Stanowi on punkt odniesienia w trakcie porównywania ofert wykonawców, którzy zgłosili się na przykład do przetargu na remont budynku należącego do miasta.
Podstawą do sporządzenia takiego dokumentu inwestorskiego są oczywiście projekty przetargowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania A także ceny jednostkowe robót podstawowych.
Jest to jeden z kilku rodzajów kosztorysów o których można byłoby wspomnieć. Pamiętajmy, że tego rodzaju kosztorysy możemy wykorzystać w trakcie remontu naszego domu, jeśli uda nam się znaleźć kilka ekip chcących wykonać dla nas taka usługę. W ten sposób na pewno uda nam się uzyskać najlepszą i w miarę tania ofertę wykonania naszego remontu i uda nam się porównać koszty każdego z elementów prac budowlano-remontowych.